Tầm nhìn:


Xây dựng TVI trở thành đơn vị ODM hàng đầu của Việt Nam.

Sứ mệnh:


Nghiên cứu, chuyển giao các giải pháp công nghệ tiên tiến trên cơ sở thấu hiểu nhu cầu của khách hàng để cung cấp cho khách hàng các giải pháp công nghệ thực tế và mang lại giá trị và hiệu quả cao cho khách hàng.

Giá trị cốt lõi:


♦ Tận tâm với khách hàng

♦ Uy tín với đối tác

♦ Chia sẻ với cộng đồng

♦ Hợp tác với đồng nghiệp

♦ Công nghệ luôn đổi mới