DANH SÁCH KHÁCH HÀNG CỦA TRÍ VIỆT

[icon name=”hand-o-right” class=”” unprefixed_class=””] Máy bắn vít đế tủ lạnh
[icon name=”hand-o-right” class=”” unprefixed_class=””] Máy xếp phôi tấm tự động

[icon name=”hand-o-right” class=”” unprefixed_class=””] Máy lắp ráp con hàng insu

[icon name=”hand-o-right” class=”” unprefixed_class=””] Máy rửa van xe hơi TA-TB

[icon name=”hand-o-right” class=”” unprefixed_class=””] Máy chích keo tự động

 

[icon name=”hand-o-right” class=”” unprefixed_class=””] Máy đóng nắp V-Rohto

 

[icon name=”hand-o-right” class=”” unprefixed_class=””] Dây chuyền in vải, ép nhiệt, xếp vải tự động

 

[icon name=”hand-o-right” class=”” unprefixed_class=””] Dây chuyền cấp phôi, đóng nắp chai dầu gội X-men

 

[icon name=”hand-o-right” class=”” unprefixed_class=””] Cấp phôi, đóng thùng chi tiết co nhựa ống nước

 

[icon name=”hand-o-right” class=”” unprefixed_class=””] Máy quấn dây motor

 

[icon name=”hand-o-right” class=”” unprefixed_class=””] Máy quấn dây motor

 

[icon name=”hand-o-right” class=”” unprefixed_class=””] Máy cắt mút (ghế điều trị thoái hóa cột sống)

 

[icon name=”hand-o-right” class=”” unprefixed_class=””] Phễu rung, cấp phôi