DANH SÁCH KHÁCH HÀNG CỦA TRÍ VIỆT

Máy bắn vít đế tủ lạnh
Máy xếp phôi tấm tự động

Máy lắp ráp con hàng insu

Máy rửa van xe hơi TA-TB

Máy chích keo tự động

 

Máy đóng nắp V-Rohto

 

Dây chuyền in vải, ép nhiệt, xếp vải tự động

 

Dây chuyền cấp phôi, đóng nắp chai dầu gội X-men

 

Cấp phôi, đóng thùng chi tiết co nhựa ống nước

 

Máy quấn dây motor

 

Máy quấn dây motor

 

Máy cắt mút (ghế điều trị thoái hóa cột sống)

 

Phễu rung, cấp phôi